Montáž terasy Terrafina

Prolistujte si podrobný návod na montáž online, nebo si jej stáhněte v PDF do vašeho počítače.

terasyInstalaci terasové podlahy Terrafina je možné buď svěřit odborné firmě - kontaktujte BOMA PARKET, nebo zvládnout svépomocí. V případě, že si terasu budte chtít zbudovat sami, je nutné dodržovat návod pro montáž teras Terrafina (PDF).

LIGNODUR® terrafina terasové podlahy a jejich spodní konstrukce byly vivinuty pro použití, jako podlahy na terasy, balkony, střešní zahrady, chodníky, mola nebo ochozi kolem bazénu či rybníčků. Každé jiné uplatnění neodpovidající předpisům muže vést k poškození osob či majetku. Profi ly nemají žádné stavební určení a tudíž nemohou být použity jako samonosné prvky. 

Duležité informace pro montáž terasových podlah Terrafina

terasaWPC- Desky se skládají s velkého dílu dřevin. Tyto dávají produktu jeho mechanické vlastnosti ale taktéž jeho vzhled. LIGNODUR® terrafina je vyráběná pouze s použitím domácích dřevin. Všichni dodavatelé jsou držitely PEFC-certifi kátu a zajištují nový růst lesů. Exotické dřeviny nejsou použity. Montáž LIGNODUR® terrafina jde provádět bez problémů pomocí normálně dostupných nástrojů určených na dřevo, frézy, pokosové prímočaré pily nebo hoblováním. 

Na základě použití velkého množství dřevin u LIGNODUR® terrafina podléhá taktéž terasapřirozené roztaživosti. Dostatečné množství dilatačních spár a spád 1% ve směru drážek desek  a taktéž dostatečné provzdušnění terasových konstrukcí jsou bezpodmínečně nutné. Při špatně provedené montáži může dojít ke kroucení materiálu. Prostor mezi spodními kontrukčními prvky musí zůstat volný, aby se zamezilo shromaždování vlhkosti, jak pod deskami tak v jejich komorách. 

V průběhu času se může barva desek na přirozené bázi změnit, přesto bez stráty barevného charakteru. Lechké bare né rozdíly jsou způsobeny přirodním materiálem v deskách a tudíž nejsou důvodem nároku na reklamaci. K docílení stejnoměrné barevnosti doporučujeme desky mezi sebou promíchat s různymi šaržemi. Skrz vysokokvalitní ošetření povrchu desek jsou velmi dobře chráněny proti zašpinění. Ošetřování LIGNODUR® terrafina terasový systém se tím potlačuje na absolutní minimum. Terasy se mohou pravidelně čistit vodou a běžně dostupnými čistícími prostředky. Olej a věci s vysokým obsahem tuku by se měli přece jenom odstranit co v nejkratší době, aby se nestihly vsáknout do použitých dřevěných vláken obsažených v deskách. 

PDF brozury ke stažení

Montážní návod Terrafina v PDF

Technické specifikace terasových podlah Terrafina

Dekory teras Terrafina

Reference terasových podlah Terrafina